Belastingen 2024

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. De wet kan pas in werking treden nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie van Financiën een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2024.
Download de “Belangrijkste wijzigingen belastingen 2024hier.

De versies 2023 en 2022 zijn ook nog te downloaden.