Belastingen 2021

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. De wet kan pas in werking treden nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie van Financiën een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2021.
Download de “Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021hier.

De versies 2020, 2019 en 2018 zijn ook nog te downloaden.