Belastingen 2023

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. De wet kan pas in werking treden nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie van Financiën een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2023.
Download de “Belangrijkste wijzigingen belastingen 2023hier.

De versies 2022 en 2021 zijn ook nog te downloaden.