Belastingen 2022

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2022. De wet kan pas in werking treden nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie van Financiën een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022.
Download de “Belangrijkste wijzigingen belastingen 2022hier.

De versies 2021 en 2020 zijn ook nog te downloaden.