HELP: ik ben executeur!

Alle executeurs zijn aansprakelijk voor verschuldigde erfbelasting

Alweer sinds 1 januari 2012 zijn alle executeurs altijd verplicht (!) om de aangifte erfbelasting in te dienen. Alleen voor de begrafenisexecuteur geldt een uitzondering. Voor 1 januari 2012 was dat niet zo en konden de erfgenamen zelf de aangifte erfbelasting doen. Gebleken is dat de executeur hoofdelijk aansprakelijk is met zijn eigen vermogen voor de door hem ingediende en getekende aangifte. Omdat de executeur voortaan de aangifte erfbelasting MOET doen – en niet meer aan de erfgenamen mag overlaten – geldt die aansprakelijkheid voortaan dus voor iedere executeur.

De achtergrond van de verruimde aansprakelijkheid is het voorkomen van belastingfraude. Stel, er is een buitenlandse executeur met een beroepsgeheim, denk aan een notaris of advocaat. Deze executeur weet dat de Nederlandse erflater zwart geld in het buitenland heeft staan, maar de erfgenamen weten er niets van. Vanwege zijn beroepsgeheim mag de executeur er niets over zeggen. Vervolgens laat de executeur het zwarte geld buiten de aangifte erfbelasting. Na een verjaringstermijn van 12 jaar kon de fiscus de erfbelasting niet meer navorderen. Indien de executeur daarna aan de erfgenamen het zwarte geld overmaakte, had de fiscus het nakijken. Door de wetswijziging moet de executeur de aangifte indienen en is hij ook na 12 jaar of langer nog steeds aansprakelijk.

Natuurlijk worden in eerste instantie de erfgenamen aansprakelijk gesteld. Pas als zij niet betalen, komt de executeur in beeld. De executeur kan zeer moeilijk onder aansprakelijkheid uitkomen. Hij zal moeten bewijzen destijds zijn uiterste best te hebben gedaan de ontbrekende informatie te verkrijgen. De wet gaat namelijk uit van de fictie dat de executeur de informatie al had en opzettelijk heeft verzwegen. De bewijslast ligt bij de executeur!

Let dus erg goed op als u de vraag wordt gesteld of u executeur wilt zijn.