Disclaimer

PABN (Particuliere Administraties & Begeleiding bij Nalatenschappen) streeft ernaar op haar site alleen actuele en betrouwbare informatie te vermelden. Toch aanvaardt PABN geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden van de op haar site vermelde informatie. Komt u op de site iets tegen dat niet correct is, dan stelt PABN uw reactie zeer op prijs.

Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct en/of indirect, ontstaan en/of voortvloeiend uit gebruik van deze site, wordt niet aanvaard. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder schriftelijke toestemming van PABN is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en/of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en/of in vorm van kopie te verveelvoudigen. Door gebruik te maken van deze site stemt u in met deze disclaimer.